Ultimele anunțuri

16.06.2017. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ“ CRAIOVA, cu sediul în Str. Calea București nr 126, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică - în conformitate cu prevederile OMS 1520/2016 actualizat.

25.05.2017. În urma incheierii celor 3 probe de evaluare pentru ocuparea funcției de Director financiar-contabil s-au obținut următoarele rezultate:
 Catalog nota finala.

22.05.2017. În urma susținerii proiectului de management pentru ocuparea funcției de Director financiar-contabil s-au obținut următoarele rezultate:
 Candidați admiși.

17.05.2017. În urma susținerii probei scrise pentru ocuparea funcției de Director financiar-contabil s-au obținut următoarele rezultate:
 Candidați admiși.

08.05.2017. Catalog cu clasificarea candidatilor in ordinea descrescatoarea punctajelor pentru posturile de ASISTENT MEDICAL GENERALIST (S) in cadrul ATI, ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL) in cadrul Camerei de garda, ASISTENT MEDICAL GENERALIST (S) in cadrul Clinicii BI Copii.
.  CATALOG FINAL.

08.05.2017. Catalogul probei de interviu pentru posturile de ASISTENT MEDICAL GENERALIST (S) in cadrul ATI, ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL) in cadrul Camerei de garda, ASISTENT MEDICAL GENERALIST (S) in cadrul Clinicii BI Copii.
.  CATALOG PROBA INTERVIU.

08.05.2017. Catalog cu clasificarea candidatilor in ordinea descrescatoarea punctajelor pentru postul de Asistent medical laborator generalist (PL) - Laboratorul de analize.  CATALOG REZULTATE.

05.05.2017. Proces verbal incheiat cu ocazia intrunirii comisiei de contestatii pentru Asistent medical generalist (PL) - Camera de garda.  Proces verbal contestatie.

03.05.2017. Candidatii declarati admisi in vederea participarii la proba interviu dupa sustinerea probei scrise pentru posturile de ASISTENT MEDICAL GENERALIST (S) in cadrul ATI, ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL) in cadrul Camerei de garda, ASISTENT MEDICAL GENERALIST (S) in cadrul Clinicii BI Copii.
 Anunt admisi.

Continuare »
 

Stimate Pacient,

Având în vedere calitatea dvs. de pacient, vă prezentăm în cele ce urmează o serie de drepturi și obligații ce vă revin conform legislației în vigoare, cu scopul de a asigura un grad sporit de informare cu privire la aceste aspecte importante pentru dvs. Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile referitoare la drepturile și obligațiile ce vă revin și să completați chestionarul anexat, după care să îl depuneți la externare în urna sigilată de lângă biroul de externări. Atenție! Opiniile exprimate de dvs. în cadrul chestionarului trebuie să se refere doar la acestă internare. Nu completați acest chestionar dacă aveți mai puțin de 18 ani. Modalitatea de răspuns este de a încercui, la fiecare întrebare, cifra care corespunde răspunsului cel mai apropiat opiniei dvs. Fiecare linie din tabel reprezintă o întrebare și necesită un răspuns. Acest chestionar este confidențial și anonim și vizează doar prelucrări statistice ce au ca obiect dezvoltarea ulterioară a unui mecanism de feedback al pacienților cu privire la calitatea serviciilor din spitale.

Scurt istoric

Data înfiinţării: 01.12.1957, prin unificarea Spitalelor de Neuropsihiatrie, Contagioase şi TBC (Spitalul de Neuropsihiatrie înfiinţat în 1860, Spitalul de boli contagioase înfiinţat în 1900, Spitalul TBC înfiinţat în 1935).
Scopul înfiinţării: izolarea cazurilor de boli contagioase. În 1980, se dă în folosinţă clădirea nouă a spitalului, construită pe locul vechilor pavilioane realizate de dr. A. Meţulescu. Din martie 2000, spitalul devine unitate de sine stătătoare împreună cu Clinica de pneumoftiziologie.

Citește »