INFORMAŢII  PRIVIND  EXTERNAREA

 

În functie de evolutia bolii pacientului, medicul curant va stabili data externarii, care va fi comunicată pacientului sau, în anumite situaţii, aparţinătorului, cu o zi înainte sau cel târziu în dimineaţa zilei externării.

Medicul curant completează Biletul de externare şi Scrisoarea medicală în doua exemplare;

un exemplar se ataşează la Foaia de observaţie, iar celălalt se înmânează pacientului / aparţinătorului. Aceştia din urmă vor transmite Scrisoarea medicală Medicului de Familie.

Medicul curant va consemna în Biletul de externare şi în Scrisoarea medicală următoarele:

•        diagnosticul de externare;

•        starea pacientului la externare;

•        tratamentul medical pe care pacientul trebuie să îl urmeze;

•        indicaţii privind regimul alimentar şi de viaţă;

•        data următorului control medical.

 

Tipuri de documente care se eliberează pacientului la externare:

 

•        Bilet de externare;

•        Scrisoare medicală;

•        Certificat de concediu medical (după caz);

•        Adeverinţă medicală (după caz);

•        Reţetă medicală compensată sau simplă (după caz);

 • Bilete de trimitere către alți specialiști sau pentru diverse investigaţii paraclinice (după caz);
 • Referat medical către serviciile de expertiză (după caz);

•        Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite.

 

În cazul externarii pacientului la cerere, i se explică riscurile la care se poate expune. În situaţia pacientului minor, riscurile sunt explicate aparţinătorului. Medicul curant consemnează în Foaia de observaţie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta (sau aparţinătorul) semnează cu privire la solicitarea externării. Externarea la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.

 

 

 

 

 

URMĂRIREA PENTRU O PERIOADĂ DE TIMP, ÎN CONDIŢII AMBULATORII, A PACIENŢILOR EXTERNAŢI

 

 • Pacientul diagnosticat cu o afecţiune cronică este înregistrat în Registrul de internări.
 • Se eliberează Biletul de externare cu menţionarea urmăririi în ambulatoriu a evoluţiei afecţiunii cronice.
 • Se va elibera Scrisoare medicală către medicul de familie cu menţionarea afecţiunii cronice şi planul de tratament.
 • Se va menţiona necesitatea înregistrării pacientului în Registrul de boli cronice şi monitorizarea acestuia.
 • Se va indica obligativitatea prezentării la medicul de familie cu documentele eliberate de spital.
 • Pacientul va primi informaţii scrise despre:
 • afecţiunea de care suferă,
 • planul de tratament,
 • posibile complicaţii,
 • regimul igieno-dietetic,
 • obligativitatea respectării indicatiilor de tratament şi regim,
 • prezentarea de urgenţă la medic (de familie / spital) la orice semn de agravare a bolii.
 • Pacientul va primi de asemnea informaţii despre monitorizarea şi evaluarea afecţiunii, astfel:
 • ritmicitatea prezentării la control la cabinetul de specialitate din ambulatoriul spitalului,
 • ritmicitatea prezentării pentru internare şi reevaluare a afecţiunii cu efectuarea pachetului de analize în vederea ajustării planului terapeutic,
 • respectarea planului terapeutic şi de viaţa.