TARIFE SERVICII MEDICALE EFECTUATE LA CERERE
VALABILE CU 01.09.2021

NR. CRT DENUMIREA ANALIZEI TARIF
1. HEMATOLOGIE
1 VSH 2,00
2 Numărătoare reticulocite 5,00
3 Determinare grup sanguin ABO 7,00
4 Determinare grup sanguin Rh 7,00
5 Anticorpi specifici anti RH (la gravide) 7,00
6 Timp de coagulare (Hawel) 10,00
7 Timp de sângerare 10,00
8 Timp Qick, activare de protrombină 10,00
9 INR 10,00
10 APTT 12,00
11 Hemoleucograma completă 14,00
12 Examen citologic al frotiului 18,00
2. BIOCHIMIE
13 Uree serică 5,00
14 Acid uric seric 5,00
15 Creatinină serică 5,00
16 Calciu seric total 5,00
17 Magnezimie 5,00
18 Glicemie 5,00
19 Colesterol seric total 5,00
20 TGO 5,00
21 TGP 5,00
22 Bilirubină totală directă 5,00
23 VDRL 5,00
24 RPR 5,00
25 Calciu ionic seric 7,00
26 Sideremie 7,00
27 Trigliceride serice 7,00
28 LDL 7,00
29 Lipide totale serice 7,00
30 Proteine totale serice 7,00
31 Fosfatază alcalină 7,00
32 Gamma GT 7,00
33 Amilazemie 7,00
34 HDL colesterol 8,00
35 LDH 12,00
36 Confirmare TPHA 12,00
37 Fibrinogenemie 13,00
38 Electroforeza proteinelor serice 15,00
39 Electroforeza lipidelor serice 15,00
40 Ionogramă 20,00
3. IMUNOLOGIE
41 Factor reumatoid 9,00
42 Proteina C reactivă 10,00
43 ASLO 11,00
44 IgA seric 14,00
45 IgE seric 14,00
46 IgM seric 14,00
47 IgG seric 14,00
48 Test Covid-19 antigen 25,00
49 Testare HIV 30,00
50 AgHBs 30,00
51 Anti-HBe 35,00
52 Anti-HAV IgM 40,00
53 Anti- HBc 40,00
54 Anti-HBC IgM 40,00
55 AgHbe 50,00
56 Anti-HVC 60,00
57 Toxoplasmă IgG, IgM 60,00
58 Test Covid-19 RT-PCR 100
4. EXUDAT FARINGIAN
59 Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,00
60 Examen fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,00
5. EXAMENE SPUTĂ
61 Examen bacteriologic din spută – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,00
62 Examen fungic din spută – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,00
6. ANALIZE DE URINĂ
63 Urocultură – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,00
7. EXAMENE MATERII FECALE
64 Examen coproparazitologic – 3 probe 12,00
65 Coprocultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 15,00
66 Rotavirus 25,00
67 Clostridium 25,00
8. EXAMENE DE SECREŢII VAGINALE
68 Examen din secreţii vaginale –  Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,00
69 Examen din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,00
70 Examen Babeş-Papanicolau 30,00
9. EXAMENE SECREŢII URETRALE, OTICE, NAZALE, CONJUNCTIVALE ŞI PUROI
71 Examen din secreţii –  Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,00
72 Examen din secreţii – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,00
10. EXAMEN LICHID PUNCŢIE
73 Examen bacteriologic din colecţie purulentă –  Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,00
74 Examen fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,00
75 Citodiagnostic lichid puncţie 70,00
11. HEMOCULTURI
76 Hemocultură  70,00
12. EXAMINĂRI HISTOPATOLOGICE
77 Taxă închiriere ambulanţă 2 lei/km
78 Taxă închiriere ambulanţă  50 lei/oră
79 Piesă prelucrată cu parafină 25,00
80 Bloc inclus la parafină cu diagnostic histopatologic 25,00
81 Diagnostic histopatologic pe lamă 25,00
82 Citodiagnostic secreţie vaginală 80,00
83 Examen citohormonal 80,00
84 Citodiagnostic lichid puncţie  80,00
85 Citodiagnostic spută pe incizii parafină 100,00
86 Taxă îmbălsămare  100,00
87 Examen histopatologic cu coloraţii speciale 120,00
88 Teste imunochistochimice 180 lei/set
89 Vaccinare antirabică  180 lei/doză
13. EXAMINĂRI RADIOLOGICE
90 Radiografie craniană standard faţă + profil 25,00
91 Radiografie craniană în proiecţie specială+SAF 25,00
92 Examen radiologic coloană cervicală faţă + profil 25,00
93 Examen radiologic torace şi organe ale toracelui (radiografie pulmonară) 25,00
94 Examen radiologic torace şi organe ale toracelui (radiografie pulmonară) profil 25,00
95 Radiografie bazin 25,00
96 Radiografie lombară faţă + profil 25,00
97 Radiografie membre 25,00
98 Radiografie sinusuri 25,00
99 Ecografie abdomen 25,00
100 Ecografie pelvis 25,00
101 EKG 25,00
102 EEG 25,00
103 Spirometrie 25,00
104 Spirometrie cu test 25,00
105 Gazometrie 25,00
106 Test de efort pentru astm  25,00
107 Consult cardiologic 50,00
108 Pletismografie 50,00
109 Pletismografie cu test 50,00
110 Transfer gazos (TLCO) 50,00
111 Fibroscan 140,00
112 Bronhoscopie 200,00
14. ALTE TAXE
113 Taxa de spitalizare pentru însoţitor pentru copiii în vârstă de peste 3 ani şi persoanele adulte care au nevoie de însoţitor 15 lei/zi