SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÅ¢IOASE ÅžI
PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEÅž" CRAIOVA
NR.6897/08.07.2008

C Ă T R E ,
REDACÅ¢IA COTIDIANULUI SAPTAMÂNA DOLJEANĂ

  Urmare cererii d.vs înregistrată la spital sub numărul 6875/07.07.2008, vă înaintăm alăturat informațiile solicitate cu privire la obiectivul „Extindere Spitalul Clinic  Nr.3 Craiova, cu Secția Pediatrie 154 paturi", situat în perimetrul spitalului  :
  În baza Contractului de Execuție nr.46 /22.03.1991, încheiat între S.C. CONSTRUCÅ¢II MONTAJ I S.A CRAIOVA ,în calitate de  executant și S.C. ROMANOR S.A , în calitate de finanțator , s-a executat obiectivul „Extindere Spitalul Clinic Nr.3  Craiova cu Secția SIDA Copii", spitalul având doar calitatea de terț beneficiar .
  La data de 07.05.1992, S.C. CONSTRUCÅ¢II MONTAJ I S.A CRAIOVA, a chemat în judecată pe S.C. ROMANOR S.A CRAIOVA, solicitând obligarea acesteia la plata c/v lucrărilor de construcții montaj , executate și nedecontate conform clauzelor contractuale și la plata dobânzilor legale aferente .
  În iulie 1992 , S.C. CONSTRUCÅ¢II MONTAJ  I S.A CRAIOVA, si-a modificat acțiunea și a chemat în judecată și spitalul , solicitând în subsidiar să i se constate și dreptul de proprietate asupra imobilului în speță.
  În prezent , după anularea formelor de executare silită pornite de executant împotriva spitalului , obiectivul , care ulterior și-a schimbat destinația în „EXTINDERE SPITALUL CLINIC NR.3 CRAIOVA CU SECÅ¢IA PEDIATRIE 150 PATURI „a trecut împreună cu celelalte bunuri mobile și imobile din incinta spitalului , în proprietatea unității administrativ teritoriale , în baza protocolului încheiat în anul 2003".
  Ne rezervăm dreptul de a vă solicita ca informațiile de mai sus să fie publicate exact în forma în care au fost redactate, în caz contrar vom fi nevoiți ca pe viitor să nu vă mai furnizăm direct datele solicitate , acestea urmând a fi obținute de pe site-ul spitalului www.vbabeș-cv.ro respectiv de pe site-ul ASP Dolj.


     COMITETUL DIRECTOR,
MANAGER,
ÅžEF.LUCR.DR.IONESCU VALENTINA