// Ultimele anunțuri

18.01.2018. În urma analizării contestației in urma susținerii probei interviu, pentru ocuparea posturilor de
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Camera de garda Boli Infectioase;
s-au obținut următorele rezultate:
 Catalog punctaj proba/catalog final.

11.01.2018. În urma susținerii probei interviu pentru
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 2 posturi vacante de asistent medical generalist (S) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti II;
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) in cadrul Clinica de Pneumoftiziologie Adulti II;
- 1 post vacant de asistent medical principal (PL) in cadrul Compartimentului TI;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Camera de garda Boli Infectioase;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti II;
- 3 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Pneumoftiziologie Copii;
s-au obținut următorele rezultate:
 Catalog proba interviu.
 Catalog final.

16.01.2018. În urma susținerii probei interviu pentru
- 1 post vacant de economist II (S) in cadrul Biroului de Resurse Umane;
- 1 post vacant de curier debutant (M) in cadrul Compartimentului Deservire;
- 1 post vacant de muncitor calificat (fochist) IV (M) in cadrul Compartimentului exploatare centrala termica;
s-au obținut următorele rezultate:
 Catalog interviu/catalog final.

12.01.2018. NOTA: În urma susținerii probei scrise din data de 11.01.2018 pentru posturile de sistent medical/infirmiera, candidații delcarați admiși se vor prezenta la proba de interviu în data de 16.01.2018, ora 11, la sediul unității (secretariat).

 Nota.

11.01.2018. În urma susținerii probei scrise pentru
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 2 posturi vacante de asistent medical generalist (S) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti II;
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) in cadrul Clinica de Pneumoftiziologie Adulti II;
- 1 post vacant de asistent medical principal (PL) in cadrul Compartimentului TI;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Camera de garda Boli Infectioase;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti II;
- 3 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Pneumoftiziologie Copii;
s-au obținut următorele rezultate:
 Candidați admiși/respinși.

11.01.2018. În urma susținerii probei scrise pentru
- 1 post vacant de economist II (S) in cadrul Biroului de Resurse Umane;
- 1 post vacant de curier debutant (M) in cadrul Compartimentului Deservire;
- 1 post vacant de muncitor calificat (fochist) IV (M) in cadrul Compartimentului exploatare centrala termica;
s-au obținut următorele rezultate:
 Candidați admiși/respinși.

01.03.2017. În urma verificarii dosarelor de înscriere la concursul din data de 11.01.2018, ora 11.00 pentru ocuparea posturilor vacante de :
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 2 posturi vacante de asistent medical generalist (S) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti II;
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) in cadrul Clinica de Pneumoftiziologie Adulti II;
- 1 post vacant de asistent medical principal (PL) in cadrul Compartimentului TI;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Camera de garda Boli Infectioase;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti II;
- 3 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Pneumoftiziologie Copii;
- 1 post vacant de economist II (S) in cadrul Biroului de Resurse Umane;
- 1 post vacant de curier debutant (M) in cadrul Compartimentului Deservire;
- 1 post vacant de muncitor calificat (fochist) IV (M) in cadrul Compartimentului exploatare centrala termica;
persoanele nominalizate în urmatorul anunț îndeplinesc condițiile de participare.
 Anunț dosare admise.

14.12.2017. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes ” Craiova, Jud.Dolj organizează concurs la data de 11.01.2018, ora 11.00 –proba scrisa, respectiv respectiv 16.01.2018 proba interviu, la sediul unităţii din Craiova, str.Calea Bucuresti nr.126, Jud.Dolj, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de :
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 2 posturi vacante de asistent medical generalist (S) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti II;
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) in cadrul Clinica de Pneumoftiziologie Adulti II;
- 1 post vacant de asistent medical principal (PL) in cadrul Compartimentului TI;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Camera de garda Boli Infectioase;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti II;
- 3 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Pneumoftiziologie Copii;
- 1 post vacant de economist II (S) in cadrul Biroului de Resurse Umane;
- 1 post vacant de curier debutant (M) in cadrul Compartimentului Deservire;
- 1 post vacant de muncitor calificat (fochist) IV (M) in cadrul Compartimentului exploatare centrala termica;

Concursul se va organiza in conformitate cu prevederile HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

25.10.2017. Catalog final pentru postul de Farmacist Sef - Specialitatea Farmacie:
 Catalog final.

25.10.2017. În urma susținerii probei practice pentru postul de Farmacist Sef - Specialitatea Farmacie, s-au obținut următorele rezultate:
 Catalog proba practica.

24.10.2017. În urma întrunirii comisiei de contestații pentru postul de Farmacist Sef - Specialitatea Farmacie, după reevaluare s-a obținut următorul rezultat :
 Contestație farmacist.

20.10.2017. Catalog cu punctajul obținut în urma analizei și evaluării activității profesionale și științifice a candidaților pentru ocuparea postului de Farmacist Sef - Specialitatea Farmacie :
 Catalog punctaj.

19.10.2017. Catalog cu clasificarea candidaților în ordinea descrescătoare a punctajelor pentru ocuparea posturilor de Medic rezident, Anul IV - specialitatea Boli Infecțioase, octombrie 2017 :
 Catalog admiși/respinși.

17.10.2017. Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea locurilor de Medic rezident, Anul IV - specialitatea Radiologie și Imagistică medicală, octombrie 2017 :
 Catalog admiși/respinși.

16.10.2017. Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea locurilor de Medic rezident, Anul IV - specialitatea Boli Infecțioase, octombrie 2017 :
 Catalog admiși/respinși.

06.10.2017. Catalog cu clasificarea candidaților în ordinea descrescătoare a punctajelor pentru ocuparea postului de Asistent medical laborator generalist (PL):
 Catalog admiși/respinși.

04.10.2017 În vederea susținerii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de:
- 1 post vacante de Medic rezident anul IV - Specialitatea Boli Infectioase (S) în cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 1 post vacant de Medic rezident anul IV - Specialitatea Boli Infectioase (s) în cadrul Clinicii de Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de Medic specialist - Specialitatea Radiologie, Imagistica medicala (S) în cadrul Laboratorului de Radiologie BK;
- 1 post vacant de Farmacist Sef - Specialitatea Farmacie (G) în cadrul Farmaciei;
Vă comunicam datele stabilite de concurs :
 Anunt.

03.10.2017. În urma susținerii probei scrise pentru postul de Asistent medical laborator generalist (PL) s-au obținut următoarele rezultate:
 Anunt admiși/respinși.

29.09.2017. Conform art. 33 din L. 153/2017, toate instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.
Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice

26.09.2017. În urma verificării dosarelor de înscriere pentru :
- 1 post vacant de Asistent medical laborator generalist (PL) în cadrul Laboratorului de analize medicale;
persoanele nominalizate în următorul anunț îndeplinesc condițiile de participare.
 Anunt admiși.

11.09.2017. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes ” Craiova scoate la concurs, în data 03.10.2017, ora 9.00 - proba scrisă, respectiv 06.10.2017 - proba interviu, urmatorul post vacant:
- 1 post vacant de Asistent medical laborator generalist (PL) în cadrul Laboratorului de analize medicale;
Concursul se va organiza in conformitate cu prevederile HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

28.08.2017 - ora 13.30. În urma analizarii documentelor din dosarele de inscriere pentru :
- 1 post vacante de Medic rezident anul IV - Specialitatea Boli Infectioase (S) în cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 1 post vacant de Medic rezident anul IV - Specialitatea Boli Infectioase (s) în cadrul Clinicii de Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de Medic specialist - Specialitatea Radiologie, Imagistica medicala (S) în cadrul Laboratorului de Radiologie BK;
- 1 post vacant de Farmacist Sef - Specialitatea Farmacie (G) în cadrul Farmaciei;
Comisia de verificare dispune după cum urmează :
 Anunt dosare admise/respinse.

21.08.2017 - ora 10.00. În urma analizarii documentelor din dosarele de inscriere pentru :
- 1 post vacante de Medic rezident anul IV - Specialitatea Boli Infectioase (S) în cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 1 post vacant de Medic rezident anul IV - Specialitatea Boli Infectioase (s) în cadrul Clinicii de Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de Medic specialist - Specialitatea Radiologie, Imagistica medicala (S) în cadrul Laboratorului de Radiologie BK;
- 1 post vacant de Farmacist Sef - Specialitatea Farmacie (G) în cadrul Farmaciei;
comisia de verificare dispune completarea dosarelor candidatilor pentru Medic specialist - Specialitatea Radiologie, Imagistica medicala si Farmacist Sef - Specialitatea Farmacie dupa cum urmează :
 Anunt completare dosare.
Pentru relatii suplimentare puteti suna la tel. 0742.253.333.

28.07.2017. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes ” Craiova scoate la concurs concurs urmatoarele posturi vacante:
- 1 post vacante de Medic rezident anul IV - Specialitatea Boli Infectioase (S) în cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 1 post vacant de Medic rezident anul IV - Specialitatea Boli Infectioase (s) în cadrul Clinicii de Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de Medic specialist - Specialitatea Radiologie, Imagistica medicala (S) în cadrul Laboratorului de Radiologie BK;
- 1 post vacant de Farmacist Sef - Specialitatea Farmacie (G) în cadrul Farmaciei;
Concursul se va organiza in conformitate cu prevederile OMS 869/2015, cu modificările și completările ulterioare.

27.07.2017. În urma analizarii cotestatiilor depuse pentru posturile de MUNCITOR BUCĂTAR IV (M/G), MUNCITOR-SPĂLĂTOREASĂ (G), MUNCITOR -ELECTRICIAN IV (M/G), ARHIVAR DEBUTANT (G), MUNCITOR NECALIFICAT (G), s-au obținut următoarele rezultate:
  Rezultat contestatii.

25.07.2017. În urma susținerii probei de interviu pentru posturile de MUNCITOR BUCĂTAR IV (M/G), MUNCITOR-SPĂLĂTOREASĂ (G), MUNCITOR -ELECTRICIAN IV (M/G), ARHIVAR DEBUTANT (G), MUNCITOR NECALIFICAT (G), s-au obținut următoarele rezultate:
  Anunt final.

21.07.2017În urma încheierii probelor de evaluare pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică , s-au obținut următoarele rezultate:
 Anunț final manager.
 

20.07.2017. În urma susținerii probei scrise pentru posturile de MUNCITOR BUCĂTAR IV (M/G), MUNCITOR-SPĂLĂTOREASĂ (G), MUNCITOR -ELECTRICIAN IV (M/G), ARHIVAR DEBUTANT (G), MUNCITOR NECALIFICAT (G), s-au obținut următoarele rezultate:
  Anunt respinși/admiși.

12.07.2017. În urma verificării dosarelor de înscriere pentru posturile de MUNCITOR BUCĂTAR IV (M/G), MUNCITOR-SPĂLĂTOREASĂ (G), MUNCITOR -ELECTRICIAN IV (M/G), ARHIVAR DEBUTANT (G), MUNCITOR NECALIFICA (G), persoanele nominalizate îndeplinesc condițiile de participare:
 Anunt admisi.

28.06.2017. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes ” Craiova organizează concurs la data de 20.07.2017, ora 09.00 (proba scrisa) respectiv 25.07.2017, ora 09.00 (interviu), la sediul unităţii din str.Calea Bucuresti nr.126, pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
- 2 posturi vacante de Muncitor -bucătar IV (M/G) în cadrul Comp. Dietetică și Bloc alimentar;
- 1 post vacant de Muncitor - spălătoreasă (G) în cadrul Blocului Lenjerie Spălătorie;
- 1 post vacant de Muncitor - electrician IV (M/G) în cadrul Comp. Întreținere clădiri, apă, oxigen, lumină și încălzire;
- 1 post vacant de Arhivar debutant (G) în cadrul Comp. Deservire;
- 2 posturi vacante de Muncitor necalificat (G) în cadrul Comp. Întreținere spații verzi;
Concursul se va organiza in conformitate cu prevederile HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

16.06.2017. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ“ CRAIOVA, cu sediul în Str. Calea București nr 126, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică - în conformitate cu prevederile OMS 1520/2016 actualizat.

25.05.2017. În urma incheierii celor 3 probe de evaluare pentru ocuparea funcției de Director financiar-contabil s-au obținut următoarele rezultate:
 Catalog nota finala.

22.05.2017. În urma susținerii proiectului de management pentru ocuparea funcției de Director financiar-contabil s-au obținut următoarele rezultate:
 Candidați admiși.

17.05.2017. În urma susținerii probei scrise pentru ocuparea funcției de Director financiar-contabil s-au obținut următoarele rezultate:
 Candidați admiși.

08.05.2017. Catalog cu clasificarea candidatilor in ordinea descrescatoarea punctajelor pentru posturile de ASISTENT MEDICAL GENERALIST (S) in cadrul ATI, ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL) in cadrul Camerei de garda, ASISTENT MEDICAL GENERALIST (S) in cadrul Clinicii BI Copii.
.  CATALOG FINAL.

08.05.2017. Catalogul probei de interviu pentru posturile de ASISTENT MEDICAL GENERALIST (S) in cadrul ATI, ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL) in cadrul Camerei de garda, ASISTENT MEDICAL GENERALIST (S) in cadrul Clinicii BI Copii.
.  CATALOG PROBA INTERVIU.

08.05.2017. Catalog cu clasificarea candidatilor in ordinea descrescatoarea punctajelor pentru postul de Asistent medical laborator generalist (PL) - Laboratorul de analize.  CATALOG REZULTATE.

05.05.2017. Proces verbal incheiat cu ocazia intrunirii comisiei de contestatii pentru Asistent medical generalist (PL) - Camera de garda.  Proces verbal contestatie.

03.05.2017. Candidatii declarati admisi in vederea participarii la proba interviu dupa sustinerea probei scrise pentru posturile de ASISTENT MEDICAL GENERALIST (S) in cadrul ATI, ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL) in cadrul Camerei de garda, ASISTENT MEDICAL GENERALIST (S) in cadrul Clinicii BI Copii.
 Anunt admisi.

03.05.2017. Candidatii declarati admisi in vederea participarii la proba interviu dupa sustinerea probei scrise pentru postul de ASISTENT MEDICAL GENERALIST in cadrul Laboratorului de analize medicale.
 Anunt admisi.

24.04.2017. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes ” Craiova anunta organizarea concursurilor, la sediul din Calea Bucuresti nr.126, in conformitate cu Ord.M.S. nr.284/2007 actualizat, pentru ocuparea functiilor de:
Director financiar-contabil
- 17.05.2017 - ora 11 - proba scrisă
- 22.05.2017 - ora 11 - sustinerea proiectului de management
- 25.05.2017 - ora 11 - interviul de selectie
Director medical
- 18.05.2017 - ora 11 - proba scrisă
- 23.05.2017 - ora 11 - sustinerea proiectului de management
- 26.05.2017 - ora 11 - interviul de selectie

24.04.2017. In urma verificarii dosarelor de inscriere pentru concursul din data de 03.05.2017, ora 09.00 (proba scrisa)- pentru posturile vacante de asistent, persoanele nominalizate in anuntul urmator indeplinesc conditiile de participare la concurs:
 Anunt admisi.

04.04.2017. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes ” Craiova organizează concurs la data de 25.04.2017, ora 09.00 (proba scrisa) si 28.04.2017 (interviu) - pentru postul temporar vacant, respectiv 03.05.2017, ora 09.00 (proba scrisa) si 08.05.2017 (interviu) - pentru posturile vacante, la sediul unităţii din str.Calea Bucuresti nr.126, pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
- 1 post temporar vacant de Asistent medical laborator generalist(PL) în cadrul Laboratorului BK;
- 3 posturi vacante de Asistent medical generalist (S) în cadrul Compartimentului de Anestezie și Terapie Intensivă;
- 2 posturi vacante de Asistent medical generalist (PL) în cadrul Camera de garda Boli Infecțioase;
- 2 posturi vacante de Asistent medical generalist (S) în cadrul Clinicii Boli Infecțioase Copii;
- 1 post vacant de Asistent medical laborator generalist (PL) în cadrul Laboratorului de Analize Medicale;
Concursul se va organiza in conformitate cu prevederile HG 286/2011.

20.02.2017. In urma sustinerii probei interviu si a rezolvarii contestatiilor pentru posturile de Infirmiera debutanta (G) in cadrul Clinicilor BI Adulti II, Copii, Compartimentului TI si Camerei de Garda BI, s-au obtinut urmatoarele rezultate finale:
 Catalog punctaj final.

17.02.2017. In urma contestatiilor depuse pentru posturile de Infirmiera debutanta (G) in cadrul Clinicilor BI Adulti II, Copii, Compartimentului TI si Camerei de Garda BI, dupa recorectarea lucrarilor s-au obtinut urmatoarele rezultate:
 Proces verbal comisia contestatii.

15.02.2017. In urma sustinerii probei scrise pentru posturile de Infirmiera debutanta (G) in cadrul Clinicilor BI Adulti I,II, Copii, Compartimentului TI si Cliniclor Pneumologie I, II, Copii si Camerei de Garda BI, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
 Lista ADMISI pentru proba interviu.
 Lista RESPINSI.

07.02.2017. In urma verificarii dosarelor de inscriere pentru concursul organizat in data de 15.02.2017, pentru
- 1 post vacant de Infirmiera (G) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 3 posturi vacante deInfirmiera debutanta (G) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti II;
- 2 posturi vacante deInfirmiera debutanta (G) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Copii;
- 3 posturi vacante deInfirmiera debutanta (G) in cadrul Compartimentului Anestezie si Terapie Intensiva;
- 1 post vacant deInfirmiera debutanta (G) in cadrul Clinicii de Pneumologie Adulti I;
- 3 posturi vacante deInfirmiera debutanta (G) in cadrul Clinicii de Pneumologie Adulti II;
- 1 post vacant deInfirmiera debutanta (G) in cadrul Clinicii de Pneumologie Copii;
- 2 posturi vacante deInfirmiera debutanta (G) in cadrul Camerei de Garda Boli Infectioase;
persoanele nominalizate in anuntul urmator indeplinesc conditiile de participare la concurs.
 Lista 1.
 Lista 2.

07.02.2017. In urma sustinerii probei interviu pentru posturile de Economist debutant (S), respectiv Economist II (S) in cadrul Biroului Resurse Umane, Serviciului de Statistica si Evaluare Medicala, Serviciului Managementul Calitatii Serviciilor Medicale, s-au obtinut urmatoarele rezultate finale:
 Catalog punctaj final.

01.02.2017. In urma sustinerii probei scrise pentru posturile de Economist debutant (S), respectiv Economist II (S) in cadrul Biroului Resurse Umane, Serviciului de Statistica si Evaluare Medicala, Serviciului Managementul Calitatii Serviciilor Medicale, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
 Lista ADMISI pentru proba interviu.
 Lista RESPINSI.

01.02.2017. In urma sustinerii probei scrise pentru postul de Informatician debutant(S) in cadrul Serviciului de Statistica si Evaluare Medicala, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
 Lista ADMISI pentru proba interviu.
 Lista RESPINSI.

20.01.2017. In urma verificarii dosarelor de inscriere pentru concursul organizat in data de 1.02.2017, persoanele nominalizate in anuntul urmator indeplinesc conditiile de participare la concurs.
 ANUNT.

20.01.2017. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes ” Craiova organizează concurs la data de 15.02.2017, ora 09.00 (proba scrisa),si respectiv 20.02.2017 (interviu) la sediul unităţii din str.Calea Bucuresti nr.126, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :
- 1 post vacant de Infirmiera (G) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 3 posturi vacante deInfirmiera debutanta (G) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti II;
- 2 posturi vacante deInfirmiera debutanta (G) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Copii;
- 3 posturi vacante deInfirmiera debutanta (G) in cadrul Compartimentului Anestezie si Terapie Intensiva;
- 1 post vacant deInfirmiera debutanta (G) in cadrul Clinicii de Pneumologie Adulti I;
- 3 posturi vacante deInfirmiera debutanta (G) in cadrul Clinicii de Pneumologie Adulti II;
- 1 post vacant deInfirmiera debutanta (G) in cadrul Clinicii de Pneumologie Copii;
- 2 posturi vacante deInfirmiera debutanta (G) in cadrul Camerei de Garda Boli Infectioase;
Concursul se va organiza in conformitate cu prevederile HG 286/2011.

09.01.2017. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes ” Craiova organizează concurs la data de 01.02.2017, ora 09.00 (proba scrisa),si respectiv 06.02.2017 (interviu) la sediul unităţii din str.Calea Bucuresti nr.126, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :
- 1 post vacant de Economist debutant (S) in cadrul Biroului de Resurse Umane ;
- 1 post vacant deEconomist II (S) in cadrul Biroului de Resurse Umane ;
- 1 post vacant de Economist debutant (S) in cadrul Serviciului de Statistica si evaluare medicala ;
- 1 post vacant deEconomist II (S) in cadrul Serviciului de Management al calitatii serviciilor medicale;
- 1 post vacant de Informatician debutant (S) in cadrul Serviciului de Statistica si evaluare medicala;
Concursul se va organiza in conformitate cu prevederile HG 286/2011.
Manuale utilizare aplicatii InfoWorld:   Folder.

05.12.2016. ÎN ATENȚIA MEDICILOR REZIDENȚI - 2017 :
-  Lista acte necesare ptr. dosarul de angajare - 2017
-  Formular cerere de angajare - 2017
 

05.08.2016. Spitalul Clinic de BI și PNF „Victor Babeș“ scoate la concurs, în conformitate cu OMS nr.869/2015,modificat și completat, următoarele posturi vacante:
- 2 posturi vacante Medic Specialist, Specialitatea ATI, în cadrul Compartimentului Terapie Intensivă;
- 1 post vacant Medic Specialist, Specialitatea Pneumologie, în cadrul Clinicii de Pneumologie Adulți I;
- 1 post vacant Medic Specialist, Specialitatea Pneumologie, în cadrul Clinicii de Pneumologie Copii;
Inscrierile la concurs se fac in perioada 05.08.2016 - 19.08.2016 ora 13.00. Anuntul a fost publicat în revista "Viaţa Medicală" nr.32/05.08.2016.

Vezi detalii »

21.01.2016. În urma întrunirii comisiei de contestatii, publicăm PROCESUL VERBAL CONTESTAȚII.

21.01.2016. Rezultate finale kinetoterapeuti debutanți (PL) - CATALOG.

21.01.2016. Rezultate finale asistenti medicali debutanți (PL) - CATALOG.

21.01.2016. Rezultate finale asistenti medicali debutanți (S) - CATALOG.

21.01.2016. Rezultate finale asistenti medicali generaliști (PL) - CATALOG.

21.01.2016. Rezultate finale asistenti medicali generaliști farmacie(PL) - CATALOG.

21.01.2016. Rezultate finale infirmiere debutante (G) - CATALOG.

19.01.2016. În urma susținerii probei pratcice, publicăm LISTA REZULTATELOR PROBA PRACTICA.

18.01.2016. În urma întrunirii comisiei de contestații în vederea recorectării lucrărilor la proba scrisă pentru posturile de Asistent medical debutant și Infirmier debutant, publicăm LISTA REZULTATELOR LUCRĂRILOR RECORECTATE.

15.01.2016. În urma susținerii probei scrise, publicăm LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI și a CANDIDAȚILOR RESPINȘI.

08.01.2016. În urma verificării dosarelor de concurs, publicăm lista dosarelor admise.

21.12.2015. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes ” Craiova organizează concurs la data de 14.01.2016, ora 09.00 –proba scrisa, respectiv 19.01.2016 proba practica, la sediul unităţii din str.Calea Bucuresti nr.126, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de :
.......

Vezi detalii »

 

Spitalul Clinic de BI și PNF „Victor Babeș“ scoate la concurs, pe 06.07.2015, în conformitate cu prevederile HG nr.286/2011, următorul post vacant de director de îngrijiri:
- 1 post vacant de director de îngrijiri 


În această perioadă, sistemul sanitar se confruntă cu o acută lipsă de sânge. Pe această cale, lansăm un apel la solidaritate umană, încurajându-vă să

D O N AȚI  S Â N G E.

CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ CRAIOVA, Str. Tabaci nr. 1, Tel. 0351432059, 0351432060

Pentru a deveni donator de sange trebuie sa indepliniti următoarele condiţii:

 • vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 ani
 • greutate peste 50Kg
 • puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
 • tensiune arterială sistolică între 100 şi 180 mmHg
 • să nu fi suferit în ultimele 6 luni intervenţii chirurgicale
 • femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
 • să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
 • sa nu fi sub tratament pentru diferite afectiuni: hipertensiune,boli de inima,boli renale,boli psihice,boli hepatice,boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aiba sau sa fi avut urmatoarele boli:

 • hepatită (de orice tip)
 • TBC
 • sifilis
 • malarie
 • epilepsie si alte boli neurologice
 • boli psihice
 • bruceloză
 • ulcer
 • diabet zaharat
 • boli de inimă
 • boli de piele: psoriazis, vitiligo
 • miopie forte peste (-) 6 dioptrii
 • cancer