Data publicării Status Conținut
10.12.2018 FINALIZAT

14.01.2019. În urma analizării contestației in urma susținerii probei interviu, pentru ocuparea postului de
- 1 post vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Copii;
s-au obținut următorele rezultate:
 Proces verbal contestație.

10.01.2019. În urma susținerii probei interviu pentru posturile de:
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti II;
- 4 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Pneumoftiziologie Adulti I;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Pneumoftiziologie Adulti II;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Pneumoftiziologie Copii;
- 1 post vacant de ingrijitoare (G) in cadrul Camera de garda boli infectioase;
- 1 post vacant de ingrijitoare (G) in cadrul Dispensarului TBC;
- 1 post vacant de ingrijitoare (G) in cadrul Laboratorului de Anatomie Patologica;
s-au obținut următoarele rezultate:
 Clasificare/catalog final.

10.01.2019. În urma susținerii probei interviu pentru posturile de:
- 1 post vacant de muncitor calificat IV (liftier) (M) in cadrul Compartimentului Lifturi-Centrala telefonica;
- 1 post vacant de muncitor calificat (Bucatar I ) (M) in cadrul Compartimentului dietetica si bloc alimentar;
- 1 post vacant de muncitor calificat IV (electrician) (M) in cadrul Compartimentului dietetica si bloc alimentar;
- 1 post vacant de Informatician II (S ) in cadrul Serviciului Management al calitatii serviciilor medicale;
s-au obținut următoarele rezultate:
 Clasificare/catalog final.

10.01.2019. În urma susținerii probei interviu pentru posturile de:
- 1 post vacant de Inginer I (electromecanic) (S ) in cadrul Comp.Intretinere cladiri, instalatii apa, oxigen, lumina si incalzire;
- 1 post vacant de Inginer debutant (electric) (S ) in cadrul Compartimentului Tehnic;
s-au obținut următoarele rezultate:
 Clasificare/catalog final.

9.01.2019. În urma analizării contestației in urma susținerii probei interviu, pentru ocuparea posturilor de
- 1 post vacant de ingrijitoare (G) in cadrul Camera de garda boli infectioase;
s-au obținut următorele rezultate:
 Proces verbal contestație.

07.01.2019. În urma susținerii probei scrise pentru posturile de:
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti II;
- 4 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Pneumoftiziologie Adulti I;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Pneumoftiziologie Adulti II;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Pneumoftiziologie Copii;
- 1 post vacant de ingrijitoare (G) in cadrul Camera de garda boli infectioase;
- 1 post vacant de ingrijitoare (G) in cadrul Dispensarului TBC;
- 1 post vacant de ingrijitoare (G) in cadrul Laboratorului de Anatomie Patologica;
candidații declarați admiși se vor prezenta la proba de interviu în data de 10.01.2019, ora 11.00, la sediul unității.
 Anunț admisi.

07.01.2019. În urma susținerii probei scrise pentru posturile de:
- 1 post vacant de muncitor calificat IV (liftier) (M) in cadrul Compartimentului Lifturi-Centrala telefonica;
- 1 post vacant de muncitor calificat (Bucatar I ) (M) in cadrul Compartimentului dietetica si bloc alimentar;
- 1 post vacant de muncitor calificat IV (electrician) (M) in cadrul Compartimentului dietetica si bloc alimentar;
- 1 post vacant de Informatician II (S ) in cadrul Serviciului Management al calitatii serviciilor medicale;
candidații declarați admiși se vor prezenta la proba de interviu în data de 10.01.2019, ora 11.00, la sediul unității.
 Anunț admisi.    Catalog proba scrisă.

07.01.2019. În urma susținerii probei scrise pentru posturile de:
- 1 post vacant de Inginer I (electromecanic) (S ) in cadrul Comp.Intretinere cladiri, instalatii apa, oxigen, lumina si incalzire;
- 1 post vacant de Inginer debutant (electric) (S ) in cadrul Compartimentului Tehnic;
candidații declarați admiși se vor prezenta la proba de interviu în data de 10.01.2019, ora 11.00, la sediul unității.
 Anunț admisi.

21.12.2018. În urma verificării dosarelor de înscriere la concurs, persoanele nominalizate în anunț îndeplinesc condițiile de participare.
 Anunț dosare admise/respinse.

10.12.2018.Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes ” Craiova , Jud. Dolj, organizează concurs la data de 07.01.2019 ora 11.00 –proba scrisa/grila, respectiv respectiv 10.01.2019 proba interviu, la sediul unităţii din Craiova, str.Calea Bucuresti nr.126, Jud.Dolj, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de :,
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;,
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti II;
- 4 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Pneumoftiziologie Adulti I ;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Pneumoftiziologie Adulti II ;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Pneumoftiziologie Copii ;
- 1 post vacant de ingrijitoare (G) in cadrul Camera de garda boli infectioase ;
- 1 post vacant de ingrijitoare (G) in cadrul Dispensarului TBC ;
- 1 post vacant de ingrijitoare (G) in cadrul Laboratorului de Anatomie Patologica ;
- 1 post vacant de muncitor calificat IV (liftier) (M) in cadrul Compartimentului Lifturi-Centrala telefonica ;
- 1 post vacant de muncitor calificat (Bucatar I ) (M) in cadrul Compartimentului dietetica si bloc alimentar ;
- 1 post vacant de muncitor calificat IV (electrician) (M) in cadrul Compartimentului dietetica si bloc alimentar ;
- 1 post vacant de Inginer I (electromecanic) (S ) in cadrul Comp.Intretinere cladiri, instalatii apa, oxigen, lumina si incalzire ;
- 1 post vacant de Inginer debutant (electric) (S ) in cadrul Compartimentului Tehnic ;
- 1 post vacant de Informatician II (S ) in cadrul Serviciului Management al calitatii serviciilor medicale ;
Concursul se va organiza in conformitate cu prevederile HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

 Anunt si calendar concurs.  Tematica si bibliografie ingrijitor curatenie.  Tematica si bibliografie informatician II.  Tematica si bibliografie BUCATAR1.  Tematica si bibliografie infirmiera debutanta.  Tematica si bibliografie inginer debutant si inginer I.  Tematica si bibliografie LIFTIER IV.  Tematica si bibliografie MUNCITOR CALIFICAT IV electrician.
 Fisa de post ingrijitoare.  Fisa de post informatician.  Fisa de post bucatar.  Fisa de post infirmiera.  Fisa de post inginer.  Fisa de post liftier.  Fisa de post electrician.  Regulament de organizare.
14.12.2017 FINALIZAT

18.01.2018. În urma analizării contestației in urma susținerii probei interviu, pentru ocuparea posturilor de
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Camera de garda Boli Infectioase;
s-au obținut următorele rezultate:
 Catalog punctaj proba/catalog final.

11.01.2018. În urma susținerii probei interviu pentru
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 2 posturi vacante de asistent medical generalist (S) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti II;
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) in cadrul Clinica de Pneumoftiziologie Adulti II;
- 1 post vacant de asistent medical principal (PL) in cadrul Compartimentului TI;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Camera de garda Boli Infectioase;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti II;
- 3 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Pneumoftiziologie Copii;
s-au obținut următorele rezultate:
 Catalog proba interviu.
 Catalog final.

16.01.2018. În urma susținerii probei interviu pentru
- 1 post vacant de economist II (S) in cadrul Biroului de Resurse Umane;
- 1 post vacant de curier debutant (M) in cadrul Compartimentului Deservire;
- 1 post vacant de muncitor calificat (fochist) IV (M) in cadrul Compartimentului exploatare centrala termica;
s-au obținut următorele rezultate:
 Catalog interviu/catalog final.

12.01.2018. NOTA: În urma susținerii probei scrise din data de 11.01.2018 pentru posturile de sistent medical/infirmiera, candidații delcarați admiși se vor prezenta la proba de interviu în data de 16.01.2018, ora 11, la sediul unității (secretariat).
 Nota.

11.01.2018. În urma susținerii probei scrise pentru
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 2 posturi vacante de asistent medical generalist (S) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti II;
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) in cadrul Clinica de Pneumoftiziologie Adulti II;
- 1 post vacant de asistent medical principal (PL) in cadrul Compartimentului TI;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Camera de garda Boli Infectioase;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti II;
- 3 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Pneumoftiziologie Copii;
s-au obținut următorele rezultate:
 Candidați admiși/respinși.

11.01.2018. În urma susținerii probei scrise pentru
- 1 post vacant de economist II (S) in cadrul Biroului de Resurse Umane;
- 1 post vacant de curier debutant (M) in cadrul Compartimentului Deservire;
- 1 post vacant de muncitor calificat (fochist) IV (M) in cadrul Compartimentului exploatare centrala termica;
s-au obținut următorele rezultate:
 Candidați admiși/respinși.

03.01.2018. În urma verificarii dosarelor de înscriere la concursul din data de 11.01.2018, ora 11.00
persoanele nominalizate în urmatorul anunț îndeplinesc condițiile de participare.
 Anunț dosare admise.

14.12.2017. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes ” Craiova, Jud.Dolj organizează concurs la data de 11.01.2018, ora 11.00 –proba scrisa, respectiv respectiv 16.01.2018 proba interviu, la sediul unităţii din Craiova, str.Calea Bucuresti nr.126, Jud.Dolj, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de :
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 2 posturi vacante de asistent medical generalist (S) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti II;
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) in cadrul Clinica de Pneumoftiziologie Adulti II;
- 1 post vacant de asistent medical principal (PL) in cadrul Compartimentului TI;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Camera de garda Boli Infectioase;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti II;
- 3 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Clinicii de Pneumoftiziologie Copii;
- 1 post vacant de economist II (S) in cadrul Biroului de Resurse Umane;
- 1 post vacant de curier debutant (M) in cadrul Compartimentului Deservire;
- 1 post vacant de muncitor calificat (fochist) IV (M) in cadrul Compartimentului exploatare centrala termica;
Concursul se va organiza in conformitate cu prevederile HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

 Anunt.  Calendar desfășurare.  Fisele posturilor.  Tematica asistent.  Bibliografia asistent.
 Tematica+Bibliografia infirmier.  Tematica+Bibliografia economist.  Tematica+Bibliografia curier.  Tematica+Bibliografia fochist.  Regulamentul de desfășurare.
28.06.2017 ÎNCHEIAT

06.10.2017. Catalog cu clasificarea candidaților în ordinea descrescătoare a punctajelor pentru ocuparea postului de Asistent medical laborator generalist (PL):
 Catalog admiși/respinși.

03.10.2017. În urma susținerii probei scrise pentru postul de Asistent medical laborator generalist (PL) s-au obținut următoarele rezultate:
 Anunt admiși/respinși.

26.09.2017. În urma verificării dosarelor de înscriere pentru :
- 1 post vacant de Asistent medical laborator generalist (PL) în cadrul Laboratorului de analize medicale;
persoanele nominalizate în următorul anunț îndeplinesc condițiile de participare.
 Anunt admiși.

11.09.2017. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes ” Craiova scoate la concurs, în data 03.10.2017, ora 9.00 - proba scrisă, respectiv 06.10.2017 - proba interviu, urmatorul post vacant:
- 1 post vacant de Asistent medical laborator generalist (PL) în cadrul Laboratorului de analize medicale;
Concursul se va organiza in conformitate cu prevederile HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 Anunt.  Calendar desfășurare.  Tematica+Bibliografie.  Regulament de desfășurare.  Fișa postului asistent laborator.
28.06.2017 ÎNCHEIAT

27.07.2017. În urma analizarii cotestatiilor depuse pentru posturile de MUNCITOR BUCĂTAR IV (M/G), MUNCITOR-SPĂLĂTOREASĂ (G), MUNCITOR -ELECTRICIAN IV (M/G), ARHIVAR DEBUTANT (G), MUNCITOR NECALIFICAT (G), s-au obținut următoarele rezultate:
  Rezultat contestatii.

25.07.2017. În urma susținerii probei de interviu pentru posturile de MUNCITOR BUCĂTAR IV (M/G), MUNCITOR-SPĂLĂTOREASĂ (G), MUNCITOR -ELECTRICIAN IV (M/G), ARHIVAR DEBUTANT (G), MUNCITOR NECALIFICAT (G), s-au obținut următoarele rezultate:
  Anunt final.

 

20.07.2017. În urma susținerii probei scrise pentru posturile de MUNCITOR BUCĂTAR IV (M/G), MUNCITOR-SPĂLĂTOREASĂ (G), MUNCITOR -ELECTRICIAN IV (M/G), ARHIVAR DEBUTANT (G), MUNCITOR NECALIFICAT (G), s-au obținut următoarele rezultate:
 Anunt respinși/admiși.

12.07.2017. În urma verificării dosarelor de înscriere pentru posturile de MUNCITOR BUCĂTAR IV (M/G), MUNCITOR-SPĂLĂTOREASĂ (G), MUNCITOR -ELECTRICIAN IV (M/G), ARHIVAR DEBUTANT (G), MUNCITOR NECALIFICA (G), persoanele nominalizate îndeplinesc condițiile de participare:
 Anunt admisi.

28.06.2017. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes ” Craiova organizează concurs la data de 20.07.2017, ora 09.00 (proba scrisa) respectiv 25.07.2017, ora 09.00 (interviu), la sediul unităţii din str.Calea Bucuresti nr.126, pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
- 2 posturi vacante de Muncitor -bucătar IV (M/G) în cadrul Comp. Dietetică și Bloc alimentar;
- 1 post vacant de Muncitor - spălătoreasă (G) în cadrul Blocului Lenjerie Spălătorie;
- 1 post vacant de Muncitor - electrician IV (M/G) în cadrul Comp. Întreținere clădiri, apă, oxigen, lumină și încălzire;
- 1 post vacant de Arhivar debutant (G) în cadrul Comp. Deservire;
- 2 posturi vacante de Muncitor necalificat (G) în cadrul Comp. Întreținere spații verzi;
Concursul se va organiza in conformitate cu prevederile HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 Anunt.  Calendar desfășurare.  Regulament de desfășurare.
 Tematică + bibliografie Muncitor -bucătar IV.  Fișa postului Muncitor -bucătar IV.  
 Tematică + bibliografie Muncitor - spălătoreasă.  Fișa postului Muncitor - spălătoreasă.  
 Tematică + bibliografie Muncitor - electrician IV.  Fișa postului Muncitor - electrician IV.  
 Tematică + bibliografie Arhivar debutant.  Fișa postului Arhivar debutant.  
 Tematică + bibliografie Muncitor necalificat.  Fișa postului Muncitor necalificat.  
07.04.2017 ÎNCHEIAT

10.05.2017. Proces verbal incheiat cu ocazia intrunirii comisiei de contestatii pentru Asistent medical generalist (PL) - Camera de garda - PROBA INTERVIU.
 Proces verbal contestatie.
 Catalog final.

08.05.2017. Catalog cu clasificarea candidatilor in ordinea descrescatoarea punctajelor pentru posturile de ASISTENT MEDICAL GENERALIST (S) in cadrul ATI, ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL) in cadrul Camerei de garda, ASISTENT MEDICAL GENERALIST (S) in cadrul Clinicii BI Copii.
.  CATALOG FINAL.

08.05.2017. Catalogul probei de interviu pentru posturile de ASISTENT MEDICAL GENERALIST (S) in cadrul ATI, ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL) in cadrul Camerei de garda, ASISTENT MEDICAL GENERALIST (S) in cadrul Clinicii BI Copii.
.  CATALOG PROBA INTERVIU.

08.05.2017. Catalog cu clasificarea candidatilor in ordinea descrescatoarea punctajelor pentru postul de Asistent medical laborator generalist (PL) - Laboratorul de analize.  CATALOG REZULTATE.
05.05.2017. Proces verbal incheiat cu ocazia intrunirii comisiei de contestatii pentru Asistent medical generalist (PL) - Camera de garda.  Proces verbal contestatie.
03.05.2017. Candidatii declarati admisi in vederea participarii la proba interviu dupa sustinerea probei scrise pentru posturile de ASISTENT MEDICAL GENERALIST (S) in cadrul ATI, ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL) in cadrul Camerei de garda, ASISTENT MEDICAL GENERALIST (S) in cadrul Clinicii BI Copii.
 Anunt admisi.

03.05.2017. Candidatii declarati admisi in vederea participarii la proba interviu dupa sustinerea probei scrise pentru postul de ASISTENT MEDICAL GENERALIST in cadrul Laboratorului de analize medicale.
 Anunt admisi.

24.04.2017. In urma verificarii dosarelor de inscriere pentru concursul din data de 03.05.2017, ora 09.00 (proba scrisa)- pentru posturile vacante de asistent, persoanele nominalizate in anuntul urmator indeplinesc conditiile de participare la concurs:
 Anunt admisi.
20.01.2017. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes ” Craiova organizează concurs la data de 25.04.2017, ora 09.00 (proba scrisa) si 28.04.2017 (interviu) - pentru postul temporar vacant, respectiv 03.05.2017, ora 09.00 (proba scrisa) si 08.05.2017 (interviu) - pentru posturile vacante, la sediul unităţii din str.Calea Bucuresti nr.126, pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
- 1 post temporar vacant de Asistent medical laborator generalist(PL) în cadrul Laboratorului BK;
- 3 posturi vacante de Asistent medical generalist (S) în cadrul Compartimentului de Anestezie și Terapie Intensivă;
- 2 posturi vacante de Asistent medical generalist (PL) în cadrul Camera de garda Boli Infecțioase;
- 2 posturi vacante de Asistent medical generalist (S) în cadrul Clinicii Boli Infecțioase Copii;
- 1 post vacant de Asistent medical laborator generalist (PL) în cadrul Laboratorului de Analize Medicale;
Concursul se va organiza in conformitate cu prevederile HG 286/2011.
 
 Anunt post temporar vacant.  Anunt posturi vacante.  CALENDAR, TEMATICA, BIBLIOGRAFIE, REGULAMENT post temporar vacant.  CALENDAR, TEMATICA, BIBLIOGRAFIE, REGULAMENT posturi vacant.
20.01.2017 ÎNCHEIAT

20.02.2017. In urma sustinerii probei interviu si a rezolvarii contestatiilor pentru posturile de Infirmiera debutanta (G) in cadrul Clinicilor BI Adulti II, Copii, Compartimentului TI si Camerei de Garda BI, s-au obtinut urmatoarele rezultate finale:
 Catalog punctaj final.

17.02.2017. In urma contestatiilor depuse pentru posturile de Infirmiera debutanta (G) in cadrul Clinicilor BI Adulti II, Copii, Compartimentului TI si Camerei de Garda BI, dupa recorectarea lucrarilor s-au obtinut urmatoarele rezultate:
 Proces verbal comisia contestatii.

15.02.2017. In urma sustinerii probei scrise pentru posturile de Infirmiera debutanta (G) in cadrul Clinicilor BI Adulti I,II, Copii, Compartimentului TI si Cliniclor Pneumologie I, II, Copii si Camerei de Garda BI, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
 Lista ADMISI pentru proba interviu.
 Lista RESPINSI.
07.02.2017. In urma verificarii dosarelor de inscriere pentru concursul organizat in data de 15.02.2017, persoanele nominalizate in anuntul urmator indeplinesc conditiile de participare la concurs.
 Lista 1.
 Lista 2.
20.01.2017. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes ” Craiova organizează concurs la data de 15.02.2017, ora 09.00 (proba scrisa),si respectiv 20.02.2017 (interviu) la sediul unităţii din str.Calea Bucuresti nr.126, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :
- 1 post vacant de Infirmiera (G) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti I;
- 3 posturi vacante deInfirmiera debutanta (G) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Adulti II;
- 2 posturi vacante deInfirmiera debutanta (G) in cadrul Clinicii de Boli Infectioase Copii;
- 3 posturi vacante deInfirmiera debutanta (G) in cadrul Compartimentului Anestezie si Terapie Intensiva;
- 1 post vacant deInfirmiera debutanta (G) in cadrul Clinicii de Pneumologie Adulti I;
- 3 posturi vacante deInfirmiera debutanta (G) in cadrul Clinicii de Pneumologie Adulti II;
- 1 post vacant deInfirmiera debutanta (G) in cadrul Clinicii de Pneumologie Copii;
- 2 posturi vacante deInfirmiera debutanta (G) in cadrul Camerei de Garda Boli Infectioase;
Concursul se va organiza in conformitate cu prevederile HG 286/2011.
 
 Anunt.  Calendar.  Regulament.  Tematica.  Fisa postului infirmiera.
31.08.2015 FINALIZAT Spitalul Clinic de BI și PNF „Victor Babeș“ scoate la concurs, pe 22.09.2015 -proba scrisă, respectiv 28.09.2015 - interviu, în conformitate cu prevederile HG nr.286/2011, următorarele posturi vacante de:
- 2 posturi vacante de asistent medical principal laborator (PL) în cadrul Laboratorului de Analize medicale
- 1 post vacant de îngrijitor curățenie (G) în cadrul Laboratorului de Analize medicale
- 1 post vacant de asistent medical debutant farmacie (PL) în cadrul Farmaciei
- 1 post vacant de asistent medical generalist farmacie (PL) în cadrul Farmaciei
- 1 post vacant de asistent medical debutant (PL) în cadrul Clinicii de Boli Infecțioase Adulți I
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) în cadrul Clinicii de Boli Infecțioase Adulți I
- 2 posturi vacante de infirmiere debutante (G) în cadrul Clinicii de Boli Infecțioase Adulți I
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) în cadrul Clinicii de Boli Infecțioase Adulți II
- 1 post vacant de infirmieră debutantă (G) în cadrul Clinicii de Boli Infecțioase Adulți II
- 2 posturi vacante de asistent medical debutant (PL) în cadrul Clinicii de Boli Infecțioase Copii
- 1 post vacant de infirmieră debutantă (G) în cadrul Clinicii de Boli Infecțioase Copii
- 2 posturi vacante de infirmiere debutante (G) în cadrul Compartimentului ATI
- 1 post vacant de îngrijitor curățenie (G) în cadrul Dispensarului TBC
 
 Anunt.  Precizari importante.  Regulament.  Calendar de desfășurare.   
 Tematică asistent medical.  Bibliografie asistent medical.  Fișa postului asistent medical.      
 Tematică asistent medical farmacie.  Bibliografie asistent medical farmacie.  Fișa postului asistent medical farmacie.      
 Tematică și bibliografie asistent medical laborator.  Atribuții asistent medical laborator.  Fișa postului asistent medical laborator.      
 Bibliografie îngrijitor curățenie.  Atribuții îngrijitor curățenie.  Fișa postului îngrijitor curățenie.  Fișa postului îngrijitor curățenie laborator.    
 Bibliografie infirmier.  Fișa postului infirmier.    
10.06.2015 ÎNCHEIAT Spitalul Clinic de BI și PNF „Victor Babeș“ scoate la concurs, pe 06.07.2015, în conformitate cu prevederile HG nr.286/2011, următoarele posturi vacante de asistent medical sef (S, SSD):
- 1 post vacant de asistent medical șef (S) în cadrul Clinicii Pneumoftiziologie Adulți I
- 1 post vacant de asistent medical șef (S) în cadrul Secției de zi HIV/SIDA
- 1 post vacant de asistent medical șef (S) în cadrul Cinicii de Boli Infecțioase Adulți I
- 1 post vacant de asistent medical șef (SSD) în cadrul Clinicii de Boli Infecțioase Copii
 Anunt.     Atributii as. șefe    Fișa postului as. B.I. și PNF     Fișa postului as. HIV/SIDA     Bibliografie  
  Regulament organizare     Calendar de desfășurare
12.12.2014 ÎNCHEIAT Spitalul Clinic de BI și PNF „Victor Babeș“ scoate la concurs, în conformitate cu prevederile HG nr.286/2011, următoarele posturi vacante :
- 1 post vacant de asistent medical debutant (PL) în cadrul Clinicii de Boli Infecțioase Adulți I
- 1 post vacant de asistent medical debutant (PL) în cadrul Clinicii de Boli Infecțioase Adulți I
- 1 post vacant de asistent medical principal (PL) în cadrul Camerei de Gardă Boli Infecțioase
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) în cadrul Clinicii de Boli Infecțioase Adulți II
- 1 post vacant de asistent medical debutant (S) în cadrul Clinicii de Boli Infecțioase Adulți II
- 1 post vacant de infirmieră debutantă (G) în cadrul Clinicii de Boli Infecțioase Adulți I
- 4 posturi vacante de infirmiere debutante (G) în cadrul Clinicii de Boli Infecțioase Adulți II
- 2 posturi vacante de infirmiere debutante (G) în cadrul Clinicii de Boli Infecțioase Copii
 Anunt.     Tematica+Bibliografie asistent debutant/generalist     Tematica+Bibliografie infirmiere  
  Regulament organizare
04.06.2014 ÎNCHEIAT Spitalul Clinic de BI și PNF „Victor Babeș“ organizează , conform prevederilor HG 286/2011, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante :
- 1 post vacant de asistent medical debutant (PL) în cadrul Clinicii de Boli Infecțioase Copii
- 1 post vacant de asistent medical debutant (PL) în cadrul Clinicii de Boli Infecțioase Copii
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) în cadrul Clinicii de Boli Infecțioase Adulți I
- 1 post vacant de asistent medical generalist (S) în cadrul Clinicii de Boli Infecțioase Adulți I
- 1 post vacant de asistent medical debutant (PL) în cadrul Clinicii de Boli Infecțioase Adulți II
- 1 post vacant de asistent medical debutant (S) în cadrul Clinicii de PNF II
- 1 post vacant de asistent medical de farmacie principal (PL) în cadrul Farmaciei
- 1 post vacant de portar (G) în cadrul Compartimentului Deservire
 Anunt.     Tematica+Bibliografie asistent debutant/generalist     Tematica+Bibliografie asistent medical farmcie  
 Tematica+Bibliografie portar     Regulament organizare
04.06.2014 ÎNCHEIAT Spitalul Clinic de BI și PNF „Victor Babeș“ organizează , conform prevederilor HG 286/2011, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante :
- 1 post vacant de economist debutant(S) în cadrul Serviciului de Management al Calității Serviciilor Medicale
 Anunt.     Tematica+Bibliografie economist     Regulament organizare
06.05.2014 ÎNCHEIAT Spitalul Clinic de BI și PNF „Victor Babeș“ organizează , conform prevederilor HG 286/2011, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante :
- 1 post vacant asistent medical generalist (S) în cadrul Clinicii PNF II
- 1 post vacant de registrator medical debutant (M) în cadrul Laboratorului de Analize Medicale
- 1 post vacant de Economist II (S) în cadrul Biroului de Resurse Umane
- 1 post vacant de Economist IA (S) în cadrul Biroului de Resurse Umane
- 1 post vacant de Consilier juridic debutant (S) în cadrul Serviciului Management al calității serviciilor medicale
 Anunt.     Tematica+Bibliografie asistent     Tematica+Bibliografie registrator    Tematica+Bibliografie consilier juridic, econ. II si econ IA     Regulament organizare
17.03.2014 Finalizat Spitalul "V.Babeș" scoate la concurs 2 posturi asistent medical debutant temporar vacante. Concursul se va organiza conform cu prevederile HG 286/2011.
 Anunt.     Tematica+Bibliografie     Regulament organizare
24.02.2014 FINALIZAT Spitalul "V.Babeș" scoate la concurs 2 posturi asistent medical generalist, 1 post asistent medical farmacie vacante. Concursul se va organiza conform cu prevederile HG 286/2011.
 Anunt.     Tematica+Bibliografie Asistent medical generalist.     Tematica+Bibliografie Asistent medical farmacie.     Regulament organizare
06.01.2014 FINALIZAT Spitalul "V.Babeş" scoate la concurs 2 posturi infirmiere debutante, vacante. Concursul se va organiza conform cu prevederile HG 286/2011.
 Anunt.     Tematica+Bibliografie.     Regulament organizare