Laboratorul de radiologie și imagistică medicală - compus din 2 cabinete situate în corpul 1 (clădirea nouă), etajul 2, respectiv corpul 2A.
Activitatea este asigurată de:
- 3 medici primari radiologi, 17 asistente medicale de specialitate și 3 îngrijitoare.
 

  • Medici
  • Dr. GAVRILESCU MONICA - radiologie
  • Dr. DINU LIVIU -JEAN - radiologie
  • Dr. BRÂNZAN CĂTĂLIN - radiologie


Activitatea Laboratorului radiologie și imagistică medicală constă în radioscopii și radiografii diverse pentru bolnavii internați sau din ambulator.

  • Primul cabinet - cel situat în clărirea nouă este dotat cu un aparat ELTEX 400, cu lanț TV, fabricat în 1976, cu 2 posturi: post de radioscopie și post de radiografie. Deservește secțiile clinice ale spitalului (bolnavi internați).
  • Al doilea cabinet - situat în corpul 2A, în cadrul dispensarului TBC - este dotat cu un aparat SWISSRAY , fabricat în 2001, asistat de computer, cu posibilitate de stocare a imaginilor pe CD sau imprimare pe filme termice sau hârtie. Deservește bolnavii din secțiile PNF și bolnavii din ambulatoriul dispensarului TBC.