TARIFE ANALIZE MEDICALE PENTRU ANUL 2015

 
Nr. Crt. Denumire analiza

Tarif
(RON)

HEMATOLOGIE
1 Hemoleucograma completa 15,00
2 Numărătoare leucocite 3,50
3 Examen citologic al frotiului 16,00
4 VSH 4,00
5 Timp de coagulare (Howell) 10,00
6 Timp de sângerare 10,00
7 Timp Quick, activare de protrombină 10,00
8 INR 10,00
9 APTT 10,00
10 Determinare grup sanguin ABO 7,00
11 Determinare grup sanguin Rh 7,00
12 Anticorpi specific Rh (la gravidă) 7,00
BIOCHIMIE
13 Uree serică 7,00
14 Acid uric seric 7,00
15 Creatinină serică 7,00
16 Calciu ionic seric 7,00
17 Calciu seric total 7,00
18 Magnezimie 7,00
19 Sideremie 7,00
20 Glicemie 7,00
21 Colesterol seric total 7,00
22 Trigliceride serice 9,00
23 HDL colesterol 12,00
24 LDL 12,00
25 Lipide totale serice 7,00
26 Proteine totale serice 7,00
27 TGO 7,00
28 TGP 7,00
29 Fosfataza alcalină 12,00
30 Fibrinogenemie 20,00
31 Gamma GT 12,00
32 LDH 12,00
33 Probe hepatice 15,00
34 Bilirubina totală 7,00
35 Electroforeza proteinelor serice 22,00
36 Electroforeza lipidelor serice 17,00
37 VDRL 7,00
38 RPR 5,50
39 Confirmare TPHA 12,50
40 Test Guthrie 12,00
41 Determinare litiu 12,50
42 Hemoglobina glicozilată 22,50
IMUNOLOGIE
43 Factor reumatoid 10,00
44 ASLO 12,00
45 Reacţia Paul Bounell 10,00
46 Proteina C reactivă 30,00
47 IgA seric 13,00
48 IgE seric 13,00
49 IgM seric 14,00
50 IgG seric 12,00
51 Testare HIV 34,00
52 Ag Hbe 59,00
53 Ag HBs 32,00
54 Anti-HAV IgM 42,00
55 Anti-HBC IgM 42,00
56 Anti-Hbe 39,00
57 Anti-HVC 66,50
EXUDAT FARINGIAN
58 Cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 15,00
59 Cultura fungi 9,00
EXAMENE SPUTĂ
60 Examen microscopic nativ 5,50
61 Cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 18,00
62 Cultura fungi 9,00
ANALIZE DE URINĂ
63 Examen complet de urină (sumar+sediment) 8,00
64 Cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) - urocultura 15,00
65 Determinare glucoză urinară - glicozurie 5,00
66 Proba Addis 10,00
EXAMENE MATERII FECALE
67 Examen coproparazitologic 10,00
68 Coprocultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 20,00
69 Coprocitologic 5,00
EXAMENE SECREŢII VAGINALE
70 Examen microscopic nativ 4,00
71 Examen microscopic colorat 4,00
72 Examen Babeş-Papanicolau 36,00
73 Cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 15,00
74 Cultură fungi (inclusiv fungigrama pentru culturi pozitive) 17,00
EXAMENE SECREŢII URETRALE, OTICE, NAZALE, CONJUNCTIVALE ŞI PUROI
75 Examen microscopic colorat 4,00
76 Cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 14,00
77 Cultură germeni anaerobi 24,00
EXAMEN LICHID PUNCŢIE
78 Examen microscopic/frotiu 4,00
79 Cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 15,00
80 Citodiagnostic lichid puncţie 30,00
EXAMENE SUDOARE
81 Ionoforeză pilocarpinică 17,00
HEMOCULTURI
82 Hemocultură clasică 30,00
83 Hemocultură Bactec 70,00
EXAMINĂRI HISTOPATOLOGICE
84 Piesă prelucrată cu parafină 28,00
85 Bloc inclus la parafină cu diagnostic histopatologic 37,00
86 Diagnostic histopatologic pe lamă 15,00
87 Examen histopatologic cu coloraţii speciale 110,00
88 Citodiagnostic spută prin incluzii parafină 30,00
89 Citodiagnostic secreţie vaginală 30,00
90 Examen citohormonal 28,00
91 Citodiagnostic lichid puncţie 30,00
92 Teste imunohistochimice 88,00
93 Taxă îmbălsămare 28,50
EXAMINĂRI RADIOLOGICE
94 Radiografie craniană standard în două planuri 10,00
95 Radiografie craniană în proiecţie specială + SAF 16,00
96 Ex. radiologic coloană cervicală în cel puţin 3 planuri*1 30,00
97 Ex. radiologic torace şi organe ale toracelui (radiografie pulmonară) 27,00
98 Ecografie abdomen 17,00
99 Ecografie pelvis 16,00
100 EKG*1 10,00
101 EEG 17,00
102 Radiografie bazin 18,00
103 Radiografie lombară 19,00
104 Radiografie membre 14,00
105 Radiografie pulmonara 18,00
106 Bronhoscopie 200,00
107 Fibroscan 140,00

Manager,

Dr. TURCU ADINA ANDREEA