Condiții de internare

 

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist
 • Dovada calității de asigurat:
  • cardul de sănătate sau adeverința în caz că nu s-a emis cardul
  • Angajați:
   • Adeverință de la locul de muncă din care să reiasă că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările sociale de sănătate.
  • Pensionari:
   • Cuponul de pensie din ultima lună (original sau xerocopie).
  • Șomeri:
   • Adeverința de șomaj sau xerocopie după carnetul de șomaj.
  • Persoane fără venit:
   • Chitanță de la casa de asigurări de sănătate, privind plata asigurării medicale sau dovada de coasigurat.
  • Elevi sub 18 ani și studenti:
   • xerocopie după certificatul de naștere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate și dovada de coasigurat.
 • Buletinul sau cartea de identitate.

Lista numerelor de telefon unde pot fi obținute informații de către aparținători - pe secții
Compartiment Terapie Intensivă - 0754889127
Compartiment HIV/SIDA (etaj 2) - 0784751172
Secția Pneumoftiziologie copii (etaj 2) - 07548751172
Secția Boli Infecțioase Adulți I (etaj 3) - 0768114415
Secția Boli Infecțioase Adulți II (etaj 4) - 0760597839
Secția Boli Infecțioase Copii (etaj 5) - 0761003984
Secția Boli Infecțioase Copii (etaj 6) - 0784751172
Secția Pneumoftiziologie Adulți I,II - 0760840137
Laborator Anatomie Patologică - 0723894833
Compartiment Asistente ETAJ II - 0760398615

Telefoane PROGRAMĂRI
0251-542.333 interior 157
0372-273.665

Telefon DISPENSAR TBC
0251-563.806

Program vizite

LUNI-VINERI 15.00 - 20.00 

WEEKEND 10.00 - 20.00


1 Notã de informare privind protecţia datelor personale

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificatã si completatã si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes“ Craiova are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de cãtre pacienţi.

 • Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes“ Craiova va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

 • Conform Legii nr. 677/2001, vã sunt recunoscute următoarele drepturi:

  • (1) dreptul la informare ,

  • (2) dreptul de acces la date ,

  • (3) dreptul de intervenţie asupra datelor,

  • (4) dreptul la opoziţie ,

  • (5) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,

  • (6) dreptul de a va adresa justiţiei .

 • Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi sã solicitaţi ştergerea datelor.

 • Orice persoanã are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate socialã). Prin urmare, aceasta menţiune nu poate figura dacã prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoanã are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si farã nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 • Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată şi trimisă la sediul Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes“ Craiova, Calea Bucuresti nr.126, Craiova, Dolj, Romania.

1.1 Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului este reglementat prin -Legea 46/2003.

 • Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.

 • Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

 • În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.

 • Pacientul are acces la datele medicale personale.

 • (1) Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.

 • (2) Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

Manager,

As.univ.dr. Turcu Adina-Andreea