Ultimele anunțuri

31.08.2021 ACTUALIZARE - TESTARE SARS-CoV -2 ÎN REGIM CU TAXĂ
Începînd cu data de 01.09.2021, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" efectuează testări rRT‑PCR pentru detecţia virusului SARS- CoV 2 (COVID 19) la noul preț de 100 RON.
Va punem la dispoziție posibilitatea programării online în vederea testării.
Recoltarea și plata se va face conform programării, între orele 7:30 şi 09:05, la punctul de recoltare de la poarta spitalului.
Rezultatele vor fi emise în max. 24 de ore de la momentul recoltării, în limbile română şi/sau engleză, la cerere, și la adresa e-mail menţionată de către solicitant. Va multumim!

PROGRAMARE ONLINE »

13.04.2021Începând cu data de 13.04.2021, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 487 / 09.04.2021 privind modificarea Ordinului nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus, pe perioada internării în unitatea sanitară, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 și care prezintă simptome severe de boală poate beneficia, la cerere, de vizita unui membru al familiei/reprezentantului legal, cu acordul medicului curant, în urma unei solicitări trimise electronic (e-mail) cu minim 24 de ore înainte și aprobate de către conducerea spitalului. ......
DETALII AICI

24.07.2020COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” Craiova
In data de 21.07.2020 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” Craiova, în calitate de Beneficiar, a semnat Contractul de finanțare nr. 331 pentru proiectul “COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” Craiova” cod MySMIS 138161, proiect finantat în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
DETALII AICI

 

Stimate Pacient,

Având în vedere calitatea dvs. de pacient, vă prezentăm în cele ce urmează o serie de drepturi și obligații ce vă revin conform legislației în vigoare, cu scopul de a asigura un grad sporit de informare cu privire la aceste aspecte importante pentru dvs. Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile referitoare la drepturile și obligațiile ce vă revin și să completați chestionarul anexat, după care să îl depuneți la externare în urna sigilată de lângă biroul de externări. Atenție! Opiniile exprimate de dvs. în cadrul chestionarului trebuie să se refere doar la acestă internare. Nu completați acest chestionar dacă aveți mai puțin de 18 ani. Modalitatea de răspuns este de a încercui, la fiecare întrebare, cifra care corespunde răspunsului cel mai apropiat opiniei dvs. Fiecare linie din tabel reprezintă o întrebare și necesită un răspuns. Acest chestionar este confidențial și anonim și vizează doar prelucrări statistice ce au ca obiect dezvoltarea ulterioară a unui mecanism de feedback al pacienților cu privire la calitatea serviciilor din spitale.

Scurt istoric

Data înfiinţării: 01.12.1957, prin unificarea Spitalelor de Neuropsihiatrie, Contagioase şi TBC (Spitalul de Neuropsihiatrie înfiinţat în 1860, Spitalul de boli contagioase înfiinţat în 1900, Spitalul TBC înfiinţat în 1935).
Scopul înfiinţării: izolarea cazurilor de boli contagioase. În 1980, se dă în folosinţă clădirea nouă a spitalului, construită pe locul vechilor pavilioane realizate de dr. A. Meţulescu. Din martie 2000, spitalul devine unitate de sine stătătoare împreună cu Clinica de pneumoftiziologie.

Citește »