Ultimele anunțuri

01.08.2022 In urma susținerii probei INTERVIU pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:
- 2 posturi vacante de spalatoreasă (G/M) în cadrul Blocului Lenjerie-Spălătorie;
- 2 posturi vacante de muncitor calificați (bucătar) IV - (M) în cadrul Comp.Dietetică și Bloc Alimentar;
- 1 post vacant de muncitor necalificat IV - (G/M) în cadrul Comp. Întreținere, Oxigen, Instalații Apă, Lumină și Încălzire, Întreținere spații verzi;
- 2 posturi vacante de muncitor calificat (fochist) IV (M) în cadrul Compartimentului exploatare centrala termică.
publicăm clasificarea candidaților în ordinea descrescătoare a punctajelor.
DETALII AICI

28.07.2022 In urma susținerii probei ORALE pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:
- 2 posturi vacante de spalatoreasă (G/M) în cadrul Blocului Lenjerie-Spălătorie;
- 2 posturi vacante de muncitor calificați (bucătar) IV - (M) în cadrul Comp.Dietetică și Bloc Alimentar;
- 1 post vacant de muncitor necalificat IV - (G/M) în cadrul Comp. Întreținere, Oxigen, Instalații Apă, Lumină și Încălzire, Întreținere spații verzi;
- 2 posturi vacante de muncitor calificat (fochist) IV (M) în cadrul Compartimentului exploatare centrala termică.
persoanele nominalizate în următorul anunț sunt admise pentru proba interviu.
DETALII AICI

25.07.2022 In urma susținerii probei scrise pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:
- 2 posturi vacante de spalatoreasă (G/M) în cadrul Blocului Lenjerie-Spălătorie;
- 2 posturi vacante de muncitor calificați (bucătar) IV - (M) în cadrul Comp.Dietetică și Bloc Alimentar;
- 1 post vacant de muncitor necalificat IV - (G/M) în cadrul Comp. Întreținere, Oxigen, Instalații Apă, Lumină și Încălzire, Întreținere spații verzi;
- 2 posturi vacante de muncitor calificat (fochist) IV (M) în cadrul Compartimentului exploatare centrala termică.
persoanele nominalizate în următorul anunț sunt admise/respinse pentru proba interviu.
DETALII AICI

15.07.2022 ANUNȚ
In urma verificării dosarelor de înscriere pentru concursul organizat în data de 25.07.2022, ora 10.00, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:
- 2 posturi vacante de spalatoreasă (G/M) în cadrul Blocului Lenjerie-Spălătorie;
- 2 posturi vacante de muncitor calificați (bucătar) IV - (M) în cadrul Comp.Dietetică și Bloc Alimentar;
- 1 post vacant de muncitor necalificat IV - (G/M) în cadrul Comp. Întreținere, Oxigen, Instalații Apă, Lumină și Încălzire, Întreținere spații verzi;
- 2 posturi vacante de muncitor calificat (fochist) IV (M) în cadrul Compartimentului exploatare centrala termică.
persoanele nominalizate în următorul anunț îndeplinesc condițiile de participare la concurs.
DETALII AICI

30.06.2022, ora 9.00 ANUNȚ
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babes“ Craiova, Jud.Dolj organizează concurs la data de 25.07.2022 ora 10.00 - proba scrisă/grilă, respectiv 28.07.2022, ora 09.00 - proba interviu, la sediul unității din Craiova. str.Calea București nr.64, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:
- 2 posturi vacante de spalatoreasă (G/M) în cadrul Blocului Lenjerie-Spălătorie;
- 2 posturi vacante de muncitor calificați (bucătar) IV - (M) în cadrul Comp.Dietetică și Bloc Alimentar;
- 1 post vacant de muncitor necalificat IV - (G/M) în cadrul Comp. Întreținere, Oxigen, Instalații Apă, Lumină și Încălzire, Întreținere spații verzi;
- 2 posturi vacante de muncitor calificat (fochist) IV (M) în cadrul Compartimentului exploatare centrala termică.
Concursul se va organiza în conformitate cu prevederile HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
DETALII AICI

31.03.2022 PRELUNGIRE TESTARE GRATUITA RT-PCR
Ne implicam si mai mult in lupta pentru combaterea pandemiei de coronavirus!
Spitalul Clinic de Boli lnfectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babeș“ Craiova anunță prelungirea campaniei de testare
G R A T U I T Ă pentru Covid-19, de tip RealTime PCR, zilnic, în perioada 01 aprilie - 31 mai 2022, de luni până sâmbătă, între orele 7 și 15, fără programare prealabilă, în ordinea sosirii la sediul spitalului din Calea București, nr. 64, Craiova. Rezultatele (exclusiv în limba română) vor fi disponibile pe suport de hârtie la cabina poartă a unității sau electronic, pe o adresa de e-mail, în termen de maxim 24 de ore de la testare. Duminica nu se recoltează. Astfel, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babes“ Craiova vine în întâmpinarea nevoilor craiovenilor privind testarea la Covid-19, aducându-și contribuția la limitarea efectelor negative ale pandemiei de coronavirus.


Pentru testele la care se doreste rezultat in aceeasi zi cu recoltarea si/sau in limba engleza raman valabile in continuare programarea, recoltarea între orele 7:30 şi 09:05 si taxa de 100 lei.

PROGRAMARE ONLINE »

 

13.01.2022 COMUNICAT - TESTARE GRATUITA RT-PCR
Ne implicam si mai mult in lupta pentru combaterea pandemiei de coronavirus!
Spitalul Clinic de Boli lnfectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes“ Craiova anunta ca incepand cu data de vineri, 14.01.2022 va efectua testarea G R A T U I T A pentru Covid-19, de tip RealTime PCR, zilnic, inclusiv sambata si duminica, intre orele 7 si 19, fara programare prealabila, in ordinea sosirii la sediul spitalului din Calea Bucuresti, nr. 64, Craiova.
Rezultatele (exclusiv in limba romana) vor fi disponibile pe suport de hartie la cabina poarta a unitatii sau electronic, pe o adresa de e-mail, in termen de maxim 24 de ore de la testare, in functie de numarul de solicitari.
Astfel, Spitalul Clinic de Boli lnfectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes“ Craiova vine in intampinarea nevoilor craiovenilor privind testarea la Covid-19, aducandu-si contributia la limitarea efectelor negative ale pandemiei de coronavirus.


Pentru testele la care se doreste rezultat in aceeasi zi cu recoltarea si/sau in limba engleza raman valabile in continuare programarea, recoltarea între orele 7:30 şi 09:05 si taxa de 100 lei.

PROGRAMARE ONLINE »

 

20.12.2021Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie ,,Victor Babes " Craiova , Jud.Dolj organizeaza concurs la data de 11.01.2022 ora 10.00 -proba scrisa/grila, respectiv 17.01.2022, ora 10.00 proba interviu, la sediul unitatii din Craiova, str.Calea Bucuresti nr.126, Jud.Dolj, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante.....

DETALII AICI

31.08.2021 ACTUALIZARE - TESTARE SARS-CoV -2 ÎN REGIM CU TAXĂ
Începînd cu data de 01.09.2021, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" efectuează testări rRT‑PCR pentru detecţia virusului SARS- CoV 2 (COVID 19) la noul preț de 100 RON.
Va punem la dispoziție posibilitatea programării online în vederea testării.
Recoltarea și plata se va face conform programării, între orele 7:30 şi 09:05, la punctul de recoltare de la poarta spitalului.
Rezultatele vor fi emise în max. 24 de ore de la momentul recoltării, în limbile română şi/sau engleză, la cerere, și la adresa e-mail menţionată de către solicitant. Va multumim!

PROGRAMARE ONLINE »

13.04.2021Începând cu data de 13.04.2021, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 487 / 09.04.2021 privind modificarea Ordinului nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus, pe perioada internării în unitatea sanitară, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 și care prezintă simptome severe de boală poate beneficia, la cerere, de vizita unui membru al familiei/reprezentantului legal, cu acordul medicului curant, în urma unei solicitări trimise electronic (e-mail) cu minim 24 de ore înainte și aprobate de către conducerea spitalului. ......
DETALII AICI

24.07.2020COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” Craiova
In data de 21.07.2020 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” Craiova, în calitate de Beneficiar, a semnat Contractul de finanțare nr. 331 pentru proiectul “COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” Craiova” cod MySMIS 138161, proiect finantat în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
DETALII AICI

Informații utile

În contextul pandemiei de coronavirus vă punem la dispoziție informații utile privitoare la aceasta.

Recomandări privind izolarea la domiciliu a persoanelor cu infecție cu noul coronavirus (COVID-19)
Curățarea și dezinfectarea suprafețelor din mediul înconjurător
CUM SĂ PORȚI O MASCĂ MEDICALĂ ÎN SIGURANȚĂ
Sfaturi privind utilizarea măștilor în comunitate,
Infecția cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) 2019-2020
Întrebări și răspunsuri despre noul coronavirus (SARS-CoV-2)

 

Avand în vedere adoptarea de catre Guvernul Romaniei prin Hotararea nr.1269/2021 a Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025, cu setul de indicatori, riscuri asociate obiectivelor si a masurilor din strategie si a surselor de verificare, a inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public, Spitalul Clinic de Boli lnfectioase si Pneumoftiziologie"Victor Babes" Craiova, în calitate de institutie publica aflata în subordinea Primariei Municipiului Craiova, cu rol in asigurarea si tratarea sanatatii populatiei, îi asuma responsabilitatea respectarii viziunii, misiunii, valorilor si a principiilor generale ale Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025.

Drept urmare, adoptam urmatoarele:

- Decizia de infiintare a GRUPULUI DE LUCRU RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI DE INTEGRITATE.

AGENDA DE INTEGRITATE ORGANIZATIONALA.

- PLANUL DE INTEGRITATE.

 

Stimate Pacient,

Având în vedere calitatea dvs. de pacient, vă prezentăm în cele ce urmează o serie de drepturi și obligații ce vă revin conform legislației în vigoare, cu scopul de a asigura un grad sporit de informare cu privire la aceste aspecte importante pentru dvs. Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile referitoare la drepturile și obligațiile ce vă revin și să completați chestionarul anexat, după care să îl depuneți la externare în urna sigilată de lângă biroul de externări. Atenție! Opiniile exprimate de dvs. în cadrul chestionarului trebuie să se refere doar la acestă internare. Nu completați acest chestionar dacă aveți mai puțin de 18 ani. Modalitatea de răspuns este de a încercui, la fiecare întrebare, cifra care corespunde răspunsului cel mai apropiat opiniei dvs. Fiecare linie din tabel reprezintă o întrebare și necesită un răspuns. Acest chestionar este confidențial și anonim și vizează doar prelucrări statistice ce au ca obiect dezvoltarea ulterioară a unui mecanism de feedback al pacienților cu privire la calitatea serviciilor din spitale.

Scurt istoric

Data înfiinţării: 01.12.1957, prin unificarea Spitalelor de Neuropsihiatrie, Contagioase şi TBC (Spitalul de Neuropsihiatrie înfiinţat în 1860, Spitalul de boli contagioase înfiinţat în 1900, Spitalul TBC înfiinţat în 1935).
Scopul înfiinţării: izolarea cazurilor de boli contagioase. În 1980, se dă în folosinţă clădirea nouă a spitalului, construită pe locul vechilor pavilioane realizate de dr. A. Meţulescu. Din martie 2000, spitalul devine unitate de sine stătătoare împreună cu Clinica de pneumoftiziologie.

Citește »